TERUG

Wiskey is een wiskunde programma voor het middelbaar onderwijs vanaf de 2e klas tot en met de 5e klas. Het visualiseerd functies, afgeleiden, raaklijnen en lijnen door punten (met afstandsbepaling). Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke eenvoud om een lage toegangsdrempel te creëren voor beginnende leerlingen.

Hoe wordt het programma besteld

Registreren doet u door een bedrag van f 27,50 over te maken op onderstaand gironummer.Voor aantallen boven de tien geldt een korting van f 5,00 en voor aantallen boven de honderd van f 7.50.

Gironummer: 8110528
T.n.v. : M.Strijdhorst
Adres : Lusthofstraat 50b
Woonplaats: Rotterdam

Onder vermelding van Wiskey en eventueel uw naam en adres als dat anders is dan wat er op de girokaart vermeld staat. Vermeld ook welke windows-versie u gebruikt.Bij een hoge windows-versie moet er eerst van de installatie-diskette af worden opgestart.

Bekijk screenshot:

LAATST GEWIJZIGD: 7 mei 2000